Manuales

Cursos y manuales de todo tipo

En esta sección pueden encontrar aquellos cursos y manuales de entidades y empresas que nos han dejado publicar sus manuales para el conocimiento general de todos nuestros usuarios, así como los cursos...

  •   Protocolo Municipal: La invitació És el document per mitjà del qual es convida algú a un acte de caràcter públic: una conferència, una celebració, un espectacle, una inauguració, etcètera. Sol tenir una estructura del contingut força constant i un estil

  •   Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La convocatòria La convocatòria És el document amb què habitualment es demana la presència d'algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una

  •   Protocol Municipal: Correspondència administrativa. El saluda El saluda És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.- que no tinguin registre de sortida.

  •   Protocol Municipal:  Correspondència administrativa. La carta La carta Aquest model de document forma part de la documentació administrativa revisada i aprovada per la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu. Definició La carta és una comunicació

  • Protocol Municipal: Ordre de les banderes y Reglament de l'ús de la bandera d'Espanya Ordre de les banderes de diferents Estats a l'Estat espanyol (Es col-loquen per ordre alfabètic del nom dels Estats, en l'idioma espanyol.) Ordre de les banderes dels

Todos los artículos de Manuales

Página 1/36 Siguiente Final

Página 1/36 Siguiente Final

Protocolo y Etiqueta es un portal de Cronis OnLine.

Copyright © 1995-2019

Generado con contentG

Contacto